oppo Find 5手机

当前位置: 首页 > 产品频道 > 手机 > oppo
oppo Find 5手机
  • oppo Find 5手机 综述
  •  最新价格:¥1999元
  •  手机类型:直板式
  •  存储介质:闪存
  •  手机特色:娱乐
  •  手机频段:UMTS/GSM四频
  •  本机存储容量:16GB
  • [查看参数
产品图片索引列表 oppo Find 5
oppo Find 5手机相关报道
oppo Find 5手机 新闻报道
oppo手机 系列产品报道