DCN闪盘报价

闪盘品牌大全 闪盘排行榜 闪盘论坛 DCN闪盘报价表格版
选择闪盘展示方式: 关注由高到低↓ 价格由高到低↓ 价格由低到高↑ 新款产品在前↓
  筛选闪盘产品品牌   
DCN闪盘图片 DCN闪盘型号 DCN闪盘报价 关注度
DCN 神羿晶彩极速型(128M) 闪盘
DCN 神羿晶彩极速型(128M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 2.0 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿晶彩极速型(64M) 闪盘
DCN 神羿晶彩极速型(64M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 2.0 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿智巧极速型(128M) 闪盘
DCN 神羿智巧极速型(128M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 2.0 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神行Ⅱ型(64M) 闪盘
DCN 神行Ⅱ型(64M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神行Ⅲ型(128M) 闪盘
DCN 神行Ⅲ型(128M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 2.0 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿晶彩启动型(64M) 闪盘
DCN 神羿晶彩启动型(64M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿晶彩启动型(128M) 闪盘
DCN 神羿晶彩启动型(128M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿智巧极速型(64M) 闪盘
DCN 神羿智巧极速型(64M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 2.0 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿晶彩极速型(256M) 闪盘
DCN 神羿晶彩极速型(256M) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 2.0 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿精英型(512MB) 闪盘
DCN 神羿精英型(512MB) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿精英型(256MB) 闪盘
DCN 神羿精英型(256MB) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿精英型(128MB) 闪盘
DCN 神羿精英型(128MB) 闪盘 最新价格:
已淘汰
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
DCN 神羿精英型(64MB) 闪盘
DCN 神羿精英型(64MB) 闪盘 最新价格:
暂缺
接口:USB 1.1 
[详细参数]  [新闻报道]  [行情报价]  [加入对比]  
首页 | 前页 | 后页 | 尾页分页 1/1 [1]
其他闪盘品牌
  • 显示全部>>
 3MT闪盘查询
 闪盘相关检索
·闪盘:(存储容量(MB):8192)
·闪盘:(价位:70;存储容量:4GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:90;存储容量:2GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:1200;存储容量:16GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:150;存储容量:16GB;接口:USB 3.0)
·闪盘:(产品重量(g):20;存储容量:64GB)
·闪盘:(价位:10;存储容量:16GB)
·闪盘:(价位:60;接口:USB 3.0)
·闪盘:(产品重量(g):15;存储容量:32GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:5000;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:200;存储容量:64GB;接口:USB 3.0)
·闪盘:(价位:2000;存储容量:1GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:1200;存储容量:8GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(产品重量(g):15;存储容量:1GB;接口:USB 2.0)
·闪盘:(价位:150;存储容量:32GB)