LG KW838手机

当前位置: 首页 > 产品频道 > 手机 > LG
LG KW838手机
 • LG KW838手机 综述
 •  最新价格:已淘汰
 •  手机制式:GSM+CDMA双模
 •  手机类型:直板式
 •  智能手机:不支持
 •  存储介质:闪存
 •  最长待机时间:100小时
 • [查看参数
产品图片索引列表 LG KW838
 • [大图1]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图2]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图3]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图4]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图5]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图6]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图7]LGKW838手机
  LG KW838
 • [大图8]LGKW838手机
  LG KW838
LG KW838手机相关报道
LG KW838手机 新闻报道
LG手机 系列产品报道